Vad är investerarskydd?

Investerarskydd tillkommer när du sparar med NOWO.

Investerarskydd är i Sverige en statlig garanti till investerare som har värdepapper och pengar hos finansinstitut som utför investeringstjänster åt sina kunder. Garantin innebär att den som anlitar ett finansinstitut skall kunna få ersättning för sina värdepapper och insatta pengar även om institutet går i konkurs. Däremot innehåller investerarskyddet inte någon garanti mot förändring i värdepappers marknadsvärde, utan utgör enbart ett skydd mot att värdepapper som förvaras av institutet försvinner i samband med en konkurs.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

2 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  Patrick Lundström

  Så på svenska, om marknaden går ner, ingen ersättning, om Nowo går i konkurs, ersätter staten kunderna upp till ??? kr.

 • 0
  Avatar
  Emma
  Om marknaden går ner och fondens värde minskar så kommer medlemmens fondandelar minska i värde motsvarande del dvs. värdet följer fondens utveckling både i uppgång och nedgång.
   
  Reglerna för investerarskydd gäller inte här av två anledningar. Först, Om NOWO går i konkurs så påverkas inte medlemmarnas innehav i NOWO fonden då NOWO inte har tillgång till medlemmarnas fondkonton hos fondbolaget.
   
  Den andra anledningen är att fondandelarna ligger förvarade på individuella fondkonton i medlemmarnas namn hos fondbolaget ISEC och är därmed skilda från Fondbolagets egna tillgångar. ISEC Service AB står under tillsyn från Finansinspektionen.
logga in för att lämna en kommentar.