Hur får jag tillbaka mitt sparande?

Du som har sparat med NOWO har fått ditt sparande överfört till NOWO Fund som tillhandahålls av ISEC. Det innebär att du då äger fondandelar som du kan sälja när som helst genom att fylla i en blankett. Dina andelar i fonden säljs till den NAV-kurs dvs det värdet som fastställs under den dagen ISEC löser in dina andelar – för mer information om hur teckning och inlösen av andelar sker hittar du i fondbestämmelserna. Blanketten för inlösen av fondandelar hittar du här.

Den ska alltid skickas i original till:

ISEC Services AB, Riddargatan 19, 114 57 Stockholm.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.