Har jag ett pensionssparkonto hos NOWO?

Nej, du har inte ett pensionssparkonto hos NOWO. När du är medlem hos oss så öppnar du ett fondkonto där dina fondandelar finns i NOWO Fund. Andelarna förvaras och administreras av ISEC Fondbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. NOWO Fund förvaltas av Alfred Berg Kapitalförvaltning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i NOWO Fund kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.